Onze specialisaties:

gietvloer
glansbeton
gepolierde beton
vloerverwarming-betonvloeren
betonvloer-coating
epoxyvloeren
polybeton

INDUSTRIEVLOEREN - GEPOLIERDE BETONVLOEREN


Toelichting en eigenschappen van een betonvloer

Wat is een industriële betonvloer?

  • Betonvloeren die door bepaalde machinale en handmatige bewerkingen een zeer glad en effen uitzicht krijgen.
  • Men noemt ze eveneens ‘gepolierde betonvloeren’
  • Men noemt ze ‘industrieel’ omdat ze vooral bedoeld zijn voor, en toegepast worden in de industriële sectoren.

 

Werkwijze

Ondergrond:

Concrete floorsEen industriële betonvloer is samengesteld uit stortbeton van een bepaalde kwaliteit niet elke beton is polierbaar, afhankelijk van de weersomstandigheden, aard van de werf enz…

De ondergrond moet stabiel zijn, zonder teveel niveauverschillen. De vloeren worden steeds op een plastiekfolie geplaatst en voorzien van wapening. De minimum dikte van de beton is van kapitaal belang, er wordt binnen geen beton gestort als de minimum dikte van 7cm en 10 cm op vloerverwarming niet kan worden gehaald. Voor buiten neemt u best contact op met Concrete Floors Industrial zelf.

Storten:

Om beton ter plaatsen te krijgen stort men rechtstreeks vanuit de mixer,of zal men de beton moeten verpompen met betonpomp.

Nivellering:

Op manuele wijze en met behulp van lasertoestellen wordt vervolgens de vloeibare betonspecie genivelleerd over de te bedekken ondergrond. Toleranties zijn toegestaan, betonvloer kan nooit 100% waterpas liggen.

Polieren:

Voordraaien van de beton, instrooien van de kwartslaag vermengd met cement en eventuele kleurstoffen. Deze droge cementrijke mengeling wordt handmatig verspreid over de nog natte vloer. Opnieuw wordt er met de poliermachine ’gedraaid’ totdat de toplaag zich vermengd heeft met de aanwezige papperige laag van de beton. Op deze wijze krijgt men een perfecte aanhechting van de uitgestrooide toplaag met de ondervloer. Na verdere uitdroging start het eigenlijke polieren van de vloer.

Kantenwerk:

Aangezien men met de machines niet helemaal tot de kant van de vloer of obstakel(putten,dorpels….)kan geraken, dienen deze kanten steeds manueel gepolierd te worden. Met een polierspaan wordt de vloer handmatig bewerkt tot men bijna hetzelfde gladde effect verkrijgt. Dit manuele kantenwerk is steeds minder in uitzicht dan het machinale werk. Men mag de vloer dan ook niet beoordelen aan de hand van het kantenwerk.

 

Curing compound:

beton vloerenNa afwerking van een vloer dient deze steeds nabehandeld te worden met een zogenaamde ‘curing-compound’. Dit is een vloeistof die eens ze aangebracht is op de nog verse vloer, een vochtontoelaatbare film vormt op het vloeroppervlak. Op deze manier proberen wij het uithardingproces te vertragen, zodat het risico op spontane krimpscheuren aanzienlijk verkleint.
Beton is immers een samenstelling van zand,grind,cement en water. Bij uitharding reageert dit water ten dele met het cement en het overige vocht zal verdampen. Door deze volumemindering ontstaat er ‘krimp’ in het beton hetgeen tot spontane barsten en scheuren kan leiden. Een eerste stap om deze krimp te beperken is dus het aanbrengen van de curing-compound.
Een zeer vaak gehoorde klacht betreffende gepolierde vloeren, gaan over het uitzicht onmiddellijk na het plaatsen ervan. Waar een mooie egale grijze vloer gevraagd werd, vindt men soms een gevlekte zwartgrijze vloer terug na enkele dagen.
Dit verschijnsel komt tot stand door het aanbrengen van deze couring. Het product is een wezenlijk onderdeel van de vloer en dient zeker aangebracht te worden, maar heeft de kwalijke eigenschap dat het soms nog maanden zichtbaar blijft op de vloer. Door ingebruikname van de vloer zal het product echter geleidelijk verdwijnen en verkrijgt men meer het gewenste resultaat. Het is echter ten stelligste af te raden dit product te gaan verwijderen met allerhande chemische producten. Omdat men hiermee soms onherstelbare schade kan toebrengen aan de toplaag van de vloer. GEDULD IS HIER ZEKER EEN SCHONE DEUGD.

Inzagen van krimpvoegen:

Het inzagen van de noodzakelijke krimpvoegen gebeurt met industriële machines. De krimpvoegen verkleinen het risico op barsten van het beton, maar sluiten deze niet uit.

Oppervlaktetoleranties:

Het oppervlak van een industriële betonvloer lijkt steeds mooi egaal en zeer vlak. Indien men echter de realiteit bekijkt, stelt men vast dat dit oppervlak steeds kleine toleranties vertoont. Mede door de handmatig storten van de vloer, en door de vele machinale en handmatige bewerkingen is het immers onmogelijk een volledig vlakke vloeren te verkrijgen.
De toleranties worden beschreven in de TV nr 204 van het WTCB. Vlakheidklasse 4.

Verschillen in kleur:

Elke vloer is een creatie van de dag
Ook is het oppervlak van een vloer nooit of te nimmer egaal gekleurd Zelfs bij vloeren die niet ingekleurd worden, en dus de grijze kleur van het gebruikte cement verkrijgen zijn steeds weer verschillen en nuances vast te stellen. Dit euvel ontstaat door het feit dat cement een natuurlijk product is en zelf ook kleurverschillen kan vertonen.
Bezoek wtcb.be

Online marketing door Deal Webdesign